Informationszentrum

Via ons kenniscentrum vind je de belangrijkste informatie over yoga, meditatie, ayurveda en de achterliggende gedachten van Yogini. Wij zien het als opgave de yoga kennis met jullie te kunnen delen. Bewust en in waarheid, in harmonie met het achtvoudige pad van Pantanjali Gebruik het keuzemenu hier direct onder en verbreed je kennis over deze onderwerpen om je innerlijke processen te starten of nog beter te begrijpen. Namaste

Unsere marken